Δεν κατάφεραν να βρουν κατάλληλο αγοραστή για ολόκληρη την εταιρεία.

Δεν κατάφεραν να βρουν κατάλληλο αγοραστή για ολόκληρη την εταιρεία. 

Από

elEL