Η αξία τους μειώθηκε καθώς αυξήθηκαν τα επιτόκια.

Η αξία τους μειώθηκε καθώς αυξήθηκαν τα επιτόκια. 

Από

elEL