Η συνεχιζόμενη φυγή πελατών κινδυνεύει να επιφέρει μόνιμη ζημιά στο τμήμα διαχείρισης πλούτου της τράπεζας.

Η συνεχιζόμενη φυγή πελατών κινδυνεύει να επιφέρει μόνιμη ζημιά στο τμήμα διαχείρισης πλούτου της τράπεζας. 

Από

elEL