Η Νότια Κορέα και η Ευρωπαϊκή Ένωση συμφώνησαν τη Δευτέρα να ξεκινήσουν έναν στρατηγικό διάλογο μεταξύ των κορυφαίων διπλωματών τους για την ενίσχυση της συνεργασίας στον τομέα της ασφάλειας

Η Νότια Κορέα και η Ευρωπαϊκή Ένωση συμφώνησαν τη Δευτέρα να ξεκινήσουν έναν στρατηγικό διάλογο μεταξύ των κορυφαίων διπλωματών τους για την ενίσχυση της συνεργασίας στον τομέα της ασφάλειας 

Από

elEL