Η εκτίμηση αφορά τις ανεπτυγμένες οικονομίες.

Η εκτίμηση αφορά τις ανεπτυγμένες οικονομίες. 

Από

elEL