Τoυ Μανώλη Γ. Αντωνόπουλου, δικηγόρου – DEA στο δημόσιο δίκαιο Παν. Rene Descartes (PARIS V), πτυχιούχου πολιτικών επιστημών
Ο ΑΓΑΜΕΜΝΟΝΑΣ είχε προκαλέσει την οργή της θεάς Αρτέμιδας σκοτώνοντας το ιερό…

Η Ιφιγένεια εν Αυλίδι και η Ιφιγένεια των ΤεμπώνΗ ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ

Τoυ Μανώλη Γ. Αντωνόπουλου, δικηγόρου – DEA στο δημόσιο δίκαιο Παν. Rene Descartes (PARIS V), πτυχιούχου πολιτικών επιστημών
Ο ΑΓΑΜΕΜΝΟΝΑΣ είχε προκαλέσει την οργή της θεάς Αρτέμιδας σκοτώνοντας το ιερό…

Η Ιφιγένεια εν Αυλίδι και η Ιφιγένεια των ΤεμπώνΗ ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ

 

Από

elEL