Με βασικό πρωταγωνιστή πλέον στις ταινίες που θα γυρίζονται στα Ιόνια νησιά, την «εικονική πραγματικότητα», εγκαινιάστηκαν οι νέες εγκαταστάσεις στούντιο της Περιφέρειας.

Με βασικό πρωταγωνιστή πλέον στις ταινίες που θα γυρίζονται στα Ιόνια νησιά, την «εικονική πραγματικότητα», εγκαινιάστηκαν οι νέες εγκαταστάσεις στούντιο της Περιφέρειας. 

Από

elEL