Κάλεσε τους υποστηρικτές του να διαδηλώσουν.

Κάλεσε τους υποστηρικτές του να διαδηλώσουν. 

Από

elEL