“Κανείς δεν είναι υπεράνω του νόμου”.

“Κανείς δεν είναι υπεράνω του νόμου”. 

Από

elEL