Ένα σημαντικό βήμα για την προώθηση των τεχνολογιών δέσμευσης και αποθήκευσης άνθρακα έκανε η Ευρωπαϊκή Ένωση, στην πρόταση που κατέθεσε για μια βιομηχανία μηδενικών εκπομπών.
Η προτεινόμενη νομοθεσία (NetZero Industry…

Ε.Ε.: Επιτάχυνση στη δέσμευση και αποθήκευση άνθρακαΗ ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ

Ένα σημαντικό βήμα για την προώθηση των τεχνολογιών δέσμευσης και αποθήκευσης άνθρακα έκανε η Ευρωπαϊκή Ένωση, στην πρόταση που κατέθεσε για μια βιομηχανία μηδενικών εκπομπών.
Η προτεινόμενη νομοθεσία (NetZero Industry…

Ε.Ε.: Επιτάχυνση στη δέσμευση και αποθήκευση άνθρακαΗ ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ

 

Από

elEL