Η οικονομία δεν λειτουργεί όταν τα νοικοκυριά λεηλατούνται, δήλωσε.

Η οικονομία δεν λειτουργεί όταν τα νοικοκυριά λεηλατούνται, δήλωσε. 

Από

elEL