Επανέλαβε τις δεσμεύσεις για αμυντική ενίσχυση της Τουρκίας.

Επανέλαβε τις δεσμεύσεις για αμυντική ενίσχυση της Τουρκίας. 

Από

elEL