Αποκομμένες από τα χρηματοδοτικά εργαλεία και τα προγράμματα επιχορήγησης του ΕΣΠΑ και του Ταμείου Ανάκαμψης φαίνεται να είναι στη συντριπτική τους πλειονότητα οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις και ιδιαίτερα οι μικρές, σύμφωνα…

Ερμητικά κλειστές οι πύλες του ΕΣΠΑ για τις μικρές επιχειρήσειςΗ ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ

Αποκομμένες από τα χρηματοδοτικά εργαλεία και τα προγράμματα επιχορήγησης του ΕΣΠΑ και του Ταμείου Ανάκαμψης φαίνεται να είναι στη συντριπτική τους πλειονότητα οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις και ιδιαίτερα οι μικρές, σύμφωνα…

Ερμητικά κλειστές οι πύλες του ΕΣΠΑ για τις μικρές επιχειρήσειςΗ ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ

 

Από

elEL