Οι εποπτικές αρχές ενημερώθηκαν ότι οι καταθέσεις παρέμειναν σταθερές στις τράπεζες της ευρωζώνης.

Οι εποπτικές αρχές ενημερώθηκαν ότι οι καταθέσεις παρέμειναν σταθερές στις τράπεζες της ευρωζώνης. 

Από

elEL