Σε αρνητικό έδαφος πλέον ο ΓΔ που διολισθαίνει στη ζώνη των 1.025 – 1.030 μονάδων.

Σε αρνητικό έδαφος πλέον ο ΓΔ που διολισθαίνει στη ζώνη των 1.025 – 1.030 μονάδων. 

Από

elEL