Σημαντικός αριθμός οινοποιείων ανά την Ελλάδα βρίσκονται στην διακεκαυμένη ζώνη λόγω των πιεσμένων οικονομικών τους.

Σημαντικός αριθμός οινοποιείων ανά την Ελλάδα βρίσκονται στην διακεκαυμένη ζώνη λόγω των πιεσμένων οικονομικών τους. 

Από

elEL