Ώστε να παραλειφθεί η περίοδος διαβούλευσης από τους μετόχους που προβλέπεται.

Ώστε να παραλειφθεί η περίοδος διαβούλευσης από τους μετόχους που προβλέπεται. 

Από

elEL