Σε αύξηση των επιτοκίων της κατά 0,25%, εκτιμούν ότι θα προχωρήσει η ΕΚΤ τον Μάϊο, μεγάλες επενδυτικές τράπεζες όπως η Goldman Sachs και η Morgan Stanley.
Η Goldman βλέπει πλέον…

ΕΚΤ: Και νέα αύξηση των επιτοκίων κατά 0,25% τον Μάιο, προεξοφλούν οι αγορέςΗ ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ

Σε αύξηση των επιτοκίων της κατά 0,25%, εκτιμούν ότι θα προχωρήσει η ΕΚΤ τον Μάϊο, μεγάλες επενδυτικές τράπεζες όπως η Goldman Sachs και η Morgan Stanley.
Η Goldman βλέπει πλέον…

ΕΚΤ: Και νέα αύξηση των επιτοκίων κατά 0,25% τον Μάιο, προεξοφλούν οι αγορέςΗ ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ

 

Από

elEL