Για πρώτη φορά από το 2000 δεν θα είναι βουλευτής.

Για πρώτη φορά από το 2000 δεν θα είναι βουλευτής. 

Από

elEL