Ευρείας κλίμακας άσκηση εκκένωσης του Δημαρχείου Θεσσαλονίκης πραγματοποιήθηκε σήμερα 23 Μάϊου 2023.

Ευρείας κλίμακας άσκηση εκκένωσης του Δημαρχείου Θεσσαλονίκης πραγματοποιήθηκε σήμερα 23 Μάϊου 2023. 

Από

elEL