Οι αρμόδιες αρχές ανταγωνισμού ενέκριναν τη συγχώνευση OSM Maritime Group και Thome
Group. Το όνομα της νέας ενιαίας εταιρικής οντότητας, η οποία θα εδρεύει στο Arendal της Νορβηγίας, θα είναι…

Εγκρίθηκε η συγχώνευση OSM Maritime Group και Thome GroupΗ ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ

Οι αρμόδιες αρχές ανταγωνισμού ενέκριναν τη συγχώνευση OSM Maritime Group και Thome
Group. Το όνομα της νέας ενιαίας εταιρικής οντότητας, η οποία θα εδρεύει στο Arendal της Νορβηγίας, θα είναι…

Εγκρίθηκε η συγχώνευση OSM Maritime Group και Thome GroupΗ ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ

 

Από

elEL