Η εκτόξευση έγινε από το αεροδρόμιο της Ρίζας στις ακτές της Μαύρης Θάλασσας.

Η εκτόξευση έγινε από το αεροδρόμιο της Ρίζας στις ακτές της Μαύρης Θάλασσας. 

Από

elEL