Ο δήμος έχει ήδη ξεκινήσει τη διαδικασία για την υποβολή σχεδίου στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να πετύχει η πόλη κλιματική ουδετερότητα το 2030.

Ο δήμος έχει ήδη ξεκινήσει τη διαδικασία για την υποβολή σχεδίου στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να πετύχει η πόλη κλιματική ουδετερότητα το 2030. 

Από

elEL