Αφορμή ήταν η απόφαση του να περάσει το νέο σύνταξιοδοτικό με προεδρικό διάταγμα.

Αφορμή ήταν η απόφαση του να περάσει το νέο σύνταξιοδοτικό με προεδρικό διάταγμα. 

Από

elEL