“Ευκαιρίες για επενδύσεις στον σιδηρόδρομο, τα λιμάνια, την ενέργεια, τον τουρισμό”, ανέφερε.

“Ευκαιρίες για επενδύσεις στον σιδηρόδρομο, τα λιμάνια, την ενέργεια, τον τουρισμό”, ανέφερε. 

Από

elEL