Σε υψηλά επίπεδα οι προκρατήσεις.

Σε υψηλά επίπεδα οι προκρατήσεις. 

Από

elEL