Η πολύ καλή δημοσιονομική εκκίνηση του 2023, σε συνδυασμό με τη συγκυρία των χαμηλών τιμών ενέργειας, μπορεί να δημιουργήσει ένα δημοσιονομικό χώρο ύψους περίπου 2 δισ. ευρώ μέχρι το τέλος Μαΐου. Η νέα κυβέρνηση θα έχει τη δυνατότητα να διαπραγματευτεί με την Κομισιόν το πλεόνασμα αυτό να μετατραπεί σε νέες μόνιμες ελαφρύνσεις.

Η πολύ καλή δημοσιονομική εκκίνηση του 2023, σε συνδυασμό με τη συγκυρία των χαμηλών τιμών ενέργειας, μπορεί να δημιουργήσει ένα δημοσιονομικό χώρο ύψους περίπου 2 δισ. ευρώ μέχρι το τέλος Μαΐου. Η νέα κυβέρνηση θα έχει τη δυνατότητα να διαπραγματευτεί με την Κομισιόν το πλεόνασμα αυτό να μετατραπεί σε νέες μόνιμες ελαφρύνσεις. 

Από

elEL