Οι απαιτήσεις των βουλευτών στο εστιατόριο της Βουλής είναι σε κάθε περίπτωση ασυνήθιστες.

Οι απαιτήσεις των βουλευτών στο εστιατόριο της Βουλής είναι σε κάθε περίπτωση ασυνήθιστες. 

Από

elEL