Συζητούν για εξαγωγή κινεζικού τεχνολογικού εξοπλισμού στη Ρωσία.

Συζητούν για εξαγωγή κινεζικού τεχνολογικού εξοπλισμού στη Ρωσία. 

Από

elEL