Αποδίδει το μοντέλο του διαφοροποιημένου στόλου που έχει υιοθετήσει ο ναυτιλιακός «γίγαντας» Navios Maritime Partners, συμφερόντων Αγγελικής Φράγκου, όπως αποδεικνύουν τα αποτελέσματα του πρώτου τριμήνου.
Ειδικότερα, τα έσοδα της εισηγμένης…

Αγγελική Φράγκου: Ο διαφοροποιημένος στόλος έφερε κέρδη στη Navios PartnersΗ ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ

Αποδίδει το μοντέλο του διαφοροποιημένου στόλου που έχει υιοθετήσει ο ναυτιλιακός «γίγαντας» Navios Maritime Partners, συμφερόντων Αγγελικής Φράγκου, όπως αποδεικνύουν τα αποτελέσματα του πρώτου τριμήνου.
Ειδικότερα, τα έσοδα της εισηγμένης…

Αγγελική Φράγκου: Ο διαφοροποιημένος στόλος έφερε κέρδη στη Navios PartnersΗ ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ

 

Από

elEL