Δείχνει νέα έκθεση της Federal Reserve που αποκαλύπτει τον αντίκτυπο του πληθωρισμού στα νοικοκυριά των ΗΠΑ.

Δείχνει νέα έκθεση της Federal Reserve που αποκαλύπτει τον αντίκτυπο του πληθωρισμού στα νοικοκυριά των ΗΠΑ. 

Από

elEL